Hlavní náplní projekční a konstrukční činnosti je :

  • vývojová činnost v oblasti strojních zařízení
  • expertní řešení prodlužování životnosti a časté poruchovosti strojních zařízení
  • navrhování a konstrukční úpravy běžných provozních zařízení

Výstupem je výkresová dokumentace zpracovaná v 3D programu CADkey ve formátu .PRT, nebo transformována do .DWG .

Tvorba 3D modelů

Tvorba 3D modelů

Tvorba výkresů

Tvorba výkresů

Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace

V oblasti konstrukční a projekční činnosti se mimo jiné věnujeme vývoji technologií pro obtížné manipulace, mezi něž patří mobilní zařízení pro výkonné a bezpečné obracení těžkých dílů (díly ocelových konstrukcí, těžké odlitky, velké lodní motory aj.). Na toto zařízení bylo uděleno autorské osvědčení.

Mobilní zařízení pro výkonné a bezpečné obracení těžkých dílů

Mobilní zařízení pro výkonné a bezpečné obracení těžkých dílů

Do oblasti řešení úprav strojních celků za účelem odstranění nadměrné poruchovosti patří řešení uložení rotační pece, kde se podařilo odstranit praskání odvalovací dráhy spolu se zvýšením životnosti odvalovacích kladek řešením nového typu dráhy a uložení:

Rotační pec

Rotační pec

Rotační pec

Rotační pec

Novým návrhem materiálu a novým řešením tvaru vložek odrazového drtiče bylo dosaženo několikanásobného zvýšení životnosti vložek drtiče a tím došlo k podstatnému snížení provozních nákladů .