Poradenská a konzultační činnost v oblasti konstrukce strojních zařízení, přípravy stavby větrných elektráren, jejich montáže, provozu a následného servisu.

Poradenská a konzultační činnost vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje strojních zařízení a technického rozvoje v uvedených oborech.

Významně se zaměřujeme na poradenství směřující ke zvyšování životnosti a odstraňování poruchových míst strojních zařízení.

007