Firma DCM – Ing.Jindřich Kappel byla založena v roce 1990 jako konstrukční vývojová kancelář. Založení firmy vycházelo z dlouholeté praxe zakladatele firmy v oblastech strojního výzkumu, vývoje a technického rozvoje v oboru mechanizace a strojní výroby a aplikací výsledků vývoje. Od roku 1991 se firma věnovala, kromě všeobecné konstrukční a projekční činnosti ve strojírenství, hlavně oblasti vývoje a realizace velkých větrných elektráren. Od roku 1998 byla oblast podnikání rozšířena o montážní a servisní činnost, zvláště pak v oblasti servisu větrných elektráren.

Větrná turbína

Větrná turbína

V roce 1998 získala firma výhradní zastoupení předního dánského výrobce velkých větrných elektráren firmy NEG Micon A/S, které bylo ukončeno až fůzí firmy NEG Micon,A/S s dánskou firmou VESTAS v roce 2004. Firma řadu let úzce spolupracuje s největším světovým výrobcem listů pro větrné elektrárny LM Glasfiber Dánsko. Ing.Jindřich Kappel je členem České společnosti pro větrnou energii a členem Technické normalizační komise č.109 – Větrné elektrárny při ÚNMZ. Je také držitelem několika autorských osvědčení na různá konstrukční řešení.

Od ledna roku 2009 se firma DCM rozdělila na dvě sesterské plně spolupracující firmy – firmu DCM-Ing.Jindřich Kappel a firmu DCM – Vladimír Štěrba, z nichž každá má těžiště své činnosti v jiné oblasti, jak je uvedeno dále. Toto společenství firem DCM bude schopno ještě kvalitněji uspokojit své zákazníky komplexností své nabídky v oblasti :

  • konstrukčních řešení
  • výroby zařízení
  • montážní činnosti
  • zámečnické činnosti
  • servis strojních zařízení